Bình đẳng vs Công bằng: Khác biệt và So sánh

Bình đẳng vs Công bằng: Khác biệt và So sánh

Tất cả con người sống trên cùng một trái đất, hít vào và thở ra cùng một không khí, trải nghiệm cùng một bản chất, v.v.

Theo cách tương tự, tất cả chúng ta nên xem nhau bình đẳng hoặc giống nhau và đối xử với nhau như nhau. Cùng một lượng tình yêu và tình cảm nên được bày tỏ với nhau vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Nhưng, một số người thường đánh lừa người khác và hành xử khác.

Tất cả con người, cho dù đó là mù, điếc, khuyết tật khác hay thiểu năng trí tuệ, nên được đối xử bình đẳng và không nên bị coi là thấp kém.

Bình đẳng và Công bằng là những từ nặng nề được sử dụng để nhắc nhở mọi người rằng mọi người đều như nhau và nên trải nghiệm cùng một số cơ hội như những người khác.

Mọi người thường nhầm lẫn với các thuật ngữ bình đẳng và công bằng vì chúng gần như nghĩa là giống nhau nhưng có sự khác biệt nhỏ giữa chúng.

Chìa khóa chính

  1. Bình đẳng tập trung vào việc cung cấp các nguồn lực và cơ hội bình đẳng cho mọi người, bất kể nhu cầu cá nhân là gì, trong khi sự công bằng nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi người để đạt được kết quả cân bằng.
  2. Bình đẳng tìm cách loại bỏ sự khác biệt trong việc tiếp cận các nguồn lực và cơ hội, trong khi sự công bằng thừa nhận và giải quyết những bất bình đẳng cố hữu để tạo sân chơi bình đẳng.
  3. Vận động cho sự bình đẳng đôi khi có thể dẫn đến sự phân bổ nguồn lực không công bằng trong khi thúc đẩy sự công bằng có thể dẫn đến sự đối xử bất bình đẳng để đạt được kết quả công bằng.

Bình đẳng vs Công bằng

Sự khác biệt giữa Bình đẳng và Công bằng là thuật ngữ Bình đẳng đề cập đến một cái gì đó bằng nhau hoặc giống nhau. Mặt khác, thuật ngữ Công bằng đề cập đến một cái gì đó nên được đối xử bình đẳng hoặc không thiên vị. Bình đẳng chỉ hoạt động khi bình đẳng, hoặc cùng một mức độ công bằng được trao cho tất cả mọi người. Sự công bằng hoạt động khi lượng vốn chủ sở hữu chính xác được cung cấp cho mọi người mà không có bất kỳ rào cản hoặc phân vùng nào.

Xem Thêm:  
Bình đẳng vs Công bằng

Bình đẳng đề cập đến một cái gì đó là bằng nhau hoặc giống nhau. Nó chỉ hoạt động khi một mức độ công bằng như nhau được trao cho tất cả mọi người.

Khi một nhiệm vụ được giao cho một nhóm các cá nhân, mức thù lao như nhau nên được cung cấp cho từng cá nhân mà không có bất kỳ do dự nào, vì mỗi cá nhân phải được coi là bình đẳng.

Mặt khác, thuật ngữ công bằng đề cập đến một cái gì đó là công bằng hoặc không thiên vị. Sự công bằng chỉ có tác dụng khi số vốn chủ sở hữu chính xác được cung cấp cho mọi người.

Khi một nhiệm vụ được giao cho nhiều cá nhân, mức độ công bằng như nhau nên được trao cho mỗi cá nhân mà không thiên vị và cung cấp cho mọi người cơ hội như nhau.

Bảng so sánh

Các thông số so sánhBình đẳngCông bằng

Bình đẳng là gì?

Thế giới đầy rẫy những con người khác nhau về ngoại hình và tính cách, có thể có người điếc, người mù, v.v.. nên mỗi người mỗi khác. Chúng ta nên đối xử với tất cả mọi người với cùng một mức độ nhiệt tình.

Bình đẳng đề cập đến một cái gì đó là bằng nhau hoặc giống nhau. Bình đẳng dạy chúng ta đối xử bình đẳng với mọi người. bình đẳng hoạt động khi một lượng công bằng được trao cho tất cả mọi người. Khi một quyết định công bằng được đưa ra đối với một cái gì đó, điều đó có nghĩa là sự bình đẳng hoặc điều tương tự đã diễn ra.

Xem Thêm:   Ý nghĩa của hoa đào ngày Tết, cách trồng và chăm sóc hoa đào lâu tàn

Bình đẳng xuất phát từ thuật ngữ Trung Pháp ‘bình đẳng’, có nghĩa là ‘giống nhau’. Mục đích chính của thuật ngữ Bình đẳng là đối xử bình đẳng với mọi người.

Các điều khoản tạo ra nhận thức của mọi người để đối xử bình đẳng với người khác mà không thiên vị ai đó. Mọi người thường quên đi giá trị của mình và coi người khác là thấp kém hơn, điều này hoàn toàn trái với quy luật của xã hội.

Bình đẳng có nghĩa là đối xử tất cả mọi người như nhau. Chúng ta nên chấp nhận mọi người theo cách của họ và nên đảm bảo rằng người đối diện không bao giờ cảm thấy tồi tệ về hành vi của chúng ta.

Bình đẳng có nghĩa là tạo cơ hội bình đẳng và quyền bình đẳng cho mọi người. Một người không nên cảm thấy bị bỏ rơi ngoài quyết định của người kia. Đó là Quyền con người của mọi người được đối xử bình đẳng.

bình đẳng

Công bằng là gì?

Công bằng đề cập đến một cái gì đó là vô tư hoặc công bằng. Mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng và không bị bỏ rơi. Công bằng có nghĩa là đưa ra quyết định chính xác mà không thiên vị bởi một số người. Lấy tất cả các quyết định theo sự thật. Công bằng có nghĩa là công bằng và trao quyền bình đẳng.

Sự công bằng có tác dụng khi lượng vốn chủ sở hữu chính xác được cung cấp cho mọi người mà không có bất kỳ rào cản nào. Phá vỡ mọi rào cản hay vách ngăn, mọi người nên nâng đỡ nhau trong nhu cầu và hành động của họ. Thuật ngữ Công bằng xuất phát từ từ tiếng Anh cổ ‘faeger’ và ‘nes’ có nghĩa là ‘sự công bằng’.

Xem Thêm:   Tarot Hut

Ý nghĩa chính của thuật ngữ Công bằng là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người mà không thiên vị. Trao quyền bình đẳng mà không đánh lừa người khác và coi người khác thấp kém là không tốt. Công bằng có nghĩa là đối xử bình đẳng với mọi người mà không thiên vị.

công bằng

Sự khác biệt chính giữa Bình đẳng và Công bằng

  1. Bình đẳng đề cập đến một cái gì đó là bằng nhau hoặc giống nhau. Mặt khác, Công bằng đề cập đến một cái gì đó là vô tư hoặc công bằng.
  2. Bình đẳng hoạt động khi một lượng công bằng được trao cho tất cả mọi người. Mặt khác, Công bằng hoạt động khi lượng vốn chủ sở hữu chính xác được cung cấp cho mọi người mà không có bất kỳ rào cản nào.
  3. Bình đẳng xuất phát từ thuật ngữ Trung Pháp ‘bình đẳng’, có nghĩa là ‘giống nhau’. Mặt khác, thuật ngữ Công bằng xuất phát từ từ tiếng Anh cổ ‘faeger’ và ‘nes’, có nghĩa là ‘sự công bằng’.
  4. Mục đích chính của thuật ngữ Bình đẳng là đối xử bình đẳng với mọi người. Mặt khác, ý nghĩa chính của thuật ngữ Công bằng là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người mà không thiên vị.
  5. Bình đẳng có nghĩa là đối xử với mọi người như nhau. Mặt khác, Công bằng có nghĩa là đối xử bình đẳng với mọi người mà không thiên vị.
Sự khác biệt giữa Bình đẳng và Công bằng
  1. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02334689
  2. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468017310386834
Back To Top