Học tốt Vật lí 12, bài 20: Mạch dao động

Học tốt Vật lí 12, bài 20: Mạch dao động
A. Kiến thức cơ bản
1. Mạch dao động là một mạch kín gồm một tụ điện c và một cuộn cảm L mắc nối tiếp với nhau.
Mạch dao động lí tưởng có điện trở bằng không.
2. Để mạch dao động hoạt động ta tích điện cho tụ điện rồi cho phóng điện trong mạch.
3. Điện tích biến thiên trong mạch dao động: q = q0cos(ωt + φ)
4. Cường độ dòng điện trong mạch dao động: i = q’ = -q0cosin(ωt + φ)
đặt I0 = q0ω -> i = -Iosin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + ) .
5. Điện tích q ở hai bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa với cùng tần số góc, i sớm pha so với q
6. Tần số góc – chu kì – tần số trong mạch dao động
Tần số góc: ω =
Chu kì: T = = 2π
Tần số: f =

B.  TRẢ LỜI CÂU HỎI C1 SGK VẬT LÝ 12 BÀI 20
C1. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các hàm số q
C.
TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SGK VẬT LÝ 12 BÀI 20 TRANG 107
1. Mạch dao động là gì?
Trả lời:
Mạch dao động là mạch điện kín gồm một tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn cảm L.

2. Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ diện và cường độ dòng điện trong mạch dao động.
Trả lời:
Định luật biến thiên: điện tích q ở hai bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa với cùng tần số góc, i sớm pha so với q.
Biểu thức điện tích: q = q0cos(ωt + φ)
Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch: i = I0cos(ωt + φ + )

Xem Thêm:  

3. Viết công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.
Trả lời:
Công thức chu kì và tần số của mạch dao động
Chu kì dao động riêng của mạch dao động: T = = 2π
Tần số dao động riêng của mạch f =

4. Dao động điện từ tự do là gì?
Trả lời:
Dao động điện từ tự do là sự biến thiên điều hòa của điện tích q và cường độ i (hay cường độ điện trường E và cảm ứng từ B) trong mạch dao động.

5. Năng lượng điện từ là gì?
Trả lời:
Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ. Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.

6. Sự biến thiên của dòng diện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ diện?
A. i cùng pha với q.      
B. i ngược pha với q.
C. i sớm pha so với q.
D. i trễ pha so với q.
Giải:
Chọn đáp án C.

7. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?
A. Tăng.    
B. Giảm.
C. Không đổi.      
D. Không đủ cơ sở để trả lời.
Giải:
Chọn đáp án A.
Hướng dẫn: Ta có T = 2π, L phụ thuộc vào kích thước của cuộn dây và số vòng của cuộn dây. Nếu số vòng của cuộn dây tăng suy ra L tăng => T tăng.

Xem Thêm:  

8. Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120 µF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3 mH.
Giải:
Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
Chu kì T = 2π = 2π.
=> T 3,77.10-6(s)
Tần số f = = 0,265 (MHz)

Nguồn bài viết: Học tốt Vật lí 12, bài 20: Mạch dao động Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Kiến Thức Vật Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top