Học tốt Vật lí 12, bài 21: Điện từ trường

Học tốt Vật lí 12, bài 21: Điện từ trường
A. Kiến thức cơ bản
1. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường
a. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là đường cong kín.
b. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường là đường cong kín.
2. Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI C1 SGK VẬT LÝ 12 BÀI 20
C1. Phát biểu định luật cảm điện từ.
Trả lời:
Định luật cảm ứng điện từ: khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng.

C2. Nêu các đặc điểm của đường sức cửa một điện trường tĩnh diện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy.
Trả lời:
Đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và đường sức của điện trường xoáy.

Đường sức của điện trường tĩnh Đường sức của điện trường xoáy
– Các đường sức là những đường có hướng.
– Đường sức là các đường cong không khép kín, đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
– Các đường sức không cắt nhau.
– Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.
– Điện trường tĩnh do điện tích đứng yên sinh ra
– Các đường sức là những đường có hướng.
– Đường sức là các đường cong khép kín, không có điểm đầu và điểm cuối.

– Các đường sức không cắt nhau.
– Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.
– Điện trường xoáy do từ trường biến thiên sinh ra.

C3. Vòng dây dẫn kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?
Trả lời:
Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy mà thôi, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.

C. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SGK VẬT LÝ 12 BÀI 21 TRANG 111
1. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.
Trả lời:
Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

2. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thòi gian của điện trường và từ trường.
Trả lời:
Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

3. Điện từ trường là gì?
Trả lời:
Điện từ trường là trường thông nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

4. Ở đâu xuất hiện điện từ trường?
A. Xung quanh, một diện tích đứng yên.
B. Xung quanh một dòng điện không đổi.
C. Xung quanh một ống dây điện.
D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.
Trả lời:
Chọn đáp án D.   

5. Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kin sẽ:
A. Có điện trường.        
B. Có từ trường.
C. Có điện từ trường     
D. không có các trường nói trên.
Trả lời:
Chọn đáp án D

6. Điểm nào dưới dây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mác-xoen?
A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.
B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.
C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.
D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.
Trả lời:
Chọn đáp án A.

Nguồn bài viết: Học tốt Vật lí 12, bài 21: Điện từ trường Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Kiến Thức Vật Lý

Xem Thêm:   Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top