Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Nhóm phát triển “PostgreSQL Global Development” đã chính thức giới thiệu bản PostgreSQL 12 vào ngày 03/10/2019. Bản phát hành thứ 12 của PostgreSQL bao gồm những cải tiến đáng kể về Table Partitioning, cải thiện truy vấn trùng lặp, Logical Replication…

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PostgreSQL và công cụ quản lý pgAdmin trên HDH Windows và Linux (Ubuntu).

1. Cài đặt PostgreSQL trên Windows

Thông tin tương thích của PostgreSQL với các phiên bản Windows

Download file cài đặt của PostgreSQL về, và thực hiện theo hướng dẫn ở đây

2. Cài đặt PostgreSQL trên Linux (Ubuntu)

PostgreSQL 12 hiện đã hỗ trợ các bản phân phối Linux như sau:

BSD FreeBSD FreeBSD OpenBSD Linux Họ Red Hat Linux (bao gồm các biến thể CentOS / Fedora / Scientific / Oracle) Debian GNU / Linux và các dẫn xuất Ubuntu Linux và các dẫn xuất SuSE và OpenSuSE Linux khác Solaris

Để cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thiết lập PostgreSQL Apt Repository

Chú ý: Từ Ubuntu 18.04 trở lên các bạn không cần phải thực hiện bước này, vì mặc định trong Repository của Ubuntu 18.04 đã có package PostgreSQL 10, còn PostgreSQL 11/12 vẫn phải thực hiện các bước bên dưới để thêm vào Repository

Tạo file /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list với nội dung như sau:

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ bionic-pgdg main

Hoặc chạy command bên dưới, chú ý version của Ubuntu

# Ubuntu 14.04: sudo add-apt-repository ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ trusty-pgdg main’ # Ubuntu 16.04: sudo add-apt-repository ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main’ #Ubuntu 17.04: sudo add-apt-repository ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ zesty-pgdg main’ #Ubuntu 18.04: sudo add-apt-repository ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ bionic-pgdg main’

Xem Thêm:   Cách để kết nối, sử dụng 2 màn hình máy tính

Hoặc chạy command sau:

sudo sh -c ‘echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/` lsb_release -cs`-pgdg main “>> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’

Bước 2: Import repository key

wget -quiet -O – https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add –

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Bước 3: Cập nhật lại danh sách Packages của Ubuntu và cài đặt PostgreSQL 10/11 hoặc 12 bằng command bên dưới.

sudo apt-get cập nhật # Cài đặt PostgreSQL Phiên bản 10 sudo apt-get install postgresql-10 # Cài đặt PostgreSQL Phiên bản 11 sudo apt-get install postgresql-11 # Cài đặt PostgreSQL Phiên bản 12 sudo apt-get install postgresql-12

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Chọn [Y] và chờ quá trình cài đặt kết thúc.

Bước 4: Xác nhận PostgreSQL đã được cài đặt thành công, sử dụng command sau đây:

sudo service postgresql status

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Sau khi cài đặt PostgreSQL, chúng ta cần 1 công cụ client để quản lý PostgreSQL Database, có rất nhiều công cụ client, trong đó phổ biến nhất, được sử dụng nhiều nhất và có nhiều tính năng nhất phải kể đến đó là công cụ pgAdmin 4

PgAdmin là một công cụ quản lý PostgreSQL Database cung cấp nhiều tính năng như kết nối tới PostgreSQL, thư thi SQL Query, backup và khôi phục Database.

Cách 1: Cài đặt thông qua python

pgAdmin là phần mềm Client cho PostgreSQL, phiên bản mới nhất hiện tại là pgAdmin 4, các bạn có thể download phiên bản mới nhất tại đây

Bước 1: Để cài đặt trên ubuntu các bạn thực hiện lần lượt command sau:

sudo apt-get install virtualenv python3-pip libpq-dev python3-dev cd virtualenv -p python3 pgadmin4 cd pgadmin4/ source bin/activate pip3 install https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v2.1/pip/pgadmin4-2.1-py2.py3-none-any.whl

Xem Thêm:   Cách dùng phần mềm 1.1.1.1 để vào mạng không bị chặn

Bước 2: Thay đổi config

Tạo file: lib/python3.5/site-packages/pgadmin4/config_local.py có nội dung như sau:

import os DATA_DIR = os.path.realpath(os.path.expanduser(u’~/.pgadmin/’)) LOG_FILE = os.path.join(DATA_DIR, ‘pgadmin4.log’) SQLITE_PATH = os.path.join(DATA_DIR, ‘pgadmin4.db’) SESSION_DB_PATH = os.path.join(DATA_DIR, ‘sessions’) STORAGE_DIR = os.path.join(DATA_DIR, ‘storage’) SERVER_MODE = False

Bước 3: Để khởi động pgAdmin 4 chạy command sau:

python3 lib/python3.5/site-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py

Truy cập địa chỉ: http://127.0.0.1:5050 để truy cập vào trang quản lý

Cách 2: Cài đặt thông qua file deb (từ reposition)

Bước 1: Import repository key

sudo apt-get install curl ca-certificates curl https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add –

Bước 2: Thêm repositiory

sudo sh -c ‘echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main” > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’

Bước 3: Cài đặt pgadmin 4

sudo apt-get update sudo apt-get install pgadmin4

Bước 4: Khởi động pgadmin 4 thì chạy command dưới đây

sudo pgadmin4

Vì mặc định, pgadmin 4 sẽ mở web browser bằng 1 random cổng, để cố định cổng của pgadmin 4 thì chúng ta thực hiện như sau:

Trên Ubuntu/Windows System Tray kích chuột chọn “Configure…”

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Sau đó tích chọn “Fix Port Number?” và điền cổng bạn muốn cố định ở ô “Port Number” bên phải

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 và công cụ quản lý pgAdmin 4

Như vậy mình đã hướng dẫn xong phần cài PostgreSQL và pgAdmin 4 trên ubuntu chúc mọi người cài đặt thành công.

link tham khảo: https://vinasupport.com/

Back To Top