Nghị luận về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Nghị luận về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Nghị luận về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Hướng dẫn

Hèn nhát và dũng khí là những trạng thái tinh thần đối lập cùng tồn tại bên trong mỗi con người. Dựa vào những hiểu biết của mình, anh chị hãy viết bài nghị luận về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề: Bàn về hèn nhát và dũng khí, có câu nói “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”.

2. Thân bài

– Câu nói thể hiện quan điểm về vai trò của dũng khí đối với con người, đồng thời thể hiện những tác động tiêu cực khi con người hèn nhát, không dám đối mặt với mọi việc mà thường xuyên thường trực trạng thái tự ti, lo sợ.

– “hèn nhát” được hiểu là trạng thái lo lắng, thiếu can đảm một cái thái quá, đáng khinh.

– “Dũng khí” lại là sức mạnh về mặt tinh thần trên mức bình thường, dũng khí có thể tạo sức mạnh giúp con người dám đối mặt với những tình huống bất bình thường, những trở lực, khó khăn, nguy hiểm.

–> Câu nói “Sự hèn nhát …” một mặt phê phán sự hèn nhát, mặt khác đề cao những con người sống bản lĩnh, có dũng khí, mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh để tìm thấy những giá trị, những năng lực đích thực của bản thân.

– “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình”:

+ Khi hèn nhát không dám đối mặt với những khó khăn trong thực tại, con người sẽ nảy sinh trạng thái thiếu tự tin.

+ Không dám thể hiện những chủ kiến của bản thân, dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh

+ Hèn nhát khiến cho con người dễ đầu hàng trước hoàn cảnh, khó vượt qua được những cám dỗ xấu xa, những dục vọng tầm thường của cuộc sống

– “Dũng khí lại giúp họ được là chính mình”:

+ Dũng khí là sức mạnh tinh thần giúp cho con người dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, dám chịu trách nhiệm trước mọi việc mình thực hiện, dự định thực hiện.

+ Dũng khí cũng giúp cho con người dám dẫn thân để theo đuổi những đam mê chính đáng

+ Dũng khí cũng mang đến cho con người sự tự tin vào bản thân, nhờ vậy mà con người có đủ tỉnh táo để đánh giá đúng sai, phải trái.

– Dũng khí là trạng thái tinh thần cần có ở mỗi con người, tuy nhiên cần phân biệt dũng khí với sự liều lĩnh, bất chấp.

3. Kết bài

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” đã mang đến cho chúng ta bài học đúng đắn về quan điểm sống tích cực.

II. Bài tham khảo

Hèn nhát và dũng khí là những trạng thái tâm lí tồn tại trong mỗi con người, trước những hoàn cảnh đặc biệt, con người có thể trở nên bị động, hèn nhát không dám đối mặt, khi ấy con người không chỉ đánh mất đi những cơ hội phát triển, hơn nữa còn đánh mất đi chính mình; cũng đứng trước những hoàn cảnh đó nếu như con người mạnh mẽ, đủ dũng khí đối mặt không chỉ dễ dàng vượt qua những thử thách mà còn phát hiện ra được những thế mạnh, sở trường của bản thân. Bàn về hèn nhát và dũng khí, có câu nói “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” là câu nói thể hiện quan điểm về vai trò của dũng khí đối với con người, đồng thời thể hiện những tác động tiêu cực khi con người hèn nhát, không dám đối mặt với mọi việc mà thường xuyên thường trực trạng thái tự ti, lo sợ.

Trước hết, “hèn nhát” được hiểu là trạng thái lo lắng, thiếu can đảm một cái thái quá, đáng khinh. “Dũng khí” lại là sức mạnh về mặt tinh thần trên mức bình thường, dũng khí có thể tạo sức mạnh giúp con người dám đối mặt với những tình huống bất bình thường, những trở lực, khó khăn, nguy hiểm. Câu nói “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” một mặt phê phán sự hèn nhát, mặt khác đề cao những con người sống bản lĩnh, có dũng khí, mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh để tìm thấy những giá trị, những năng lực đích thực của bản thân.

Đứng trước một hoàn cảnh có vấn đề, con người sẽ có cách đối mặt khác nhau, bên cạnh những người có đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí để vượt qua thì cũng có những con người sợ hãi, bị động trước hoàn cảnh ấy thậm chí hèn nhát mà trốn tránh.

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình”, khi hèn nhát không dám đối mặt với những khó khăn trong thực tại, con người sẽ nảy sinh trạng thái thiếu tự tin. Không dám thể hiện những chủ kiến của bản thân, dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh, từ đó không đủ nghị lực, không huy động được tối đa những năng lực của bản thân để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Hèn nhát khiến cho con người dễ đầu hàng trước hoàn cảnh, khó vượt qua được những cám dỗ xấu xa, những dục vọng tầm thường của cuộc sống, khi đó con người không dám đấu tranh với cái xấu, cái ác mà dễ dàng thỏa hiệp với chúng. Hèn nhát khiến chon người tự đánh mất đi những năng lực, những giá trị tốt đẹp của bản thân, đó cũng là khi con người tự đánh mất đi chính mình.

Nếu như hèn nhát khiến cho con người đánh mất đi chính mình thì dũng khí lại làm cho con người được là chính mình. Dũng khí là sức mạnh tinh thần giúp cho con người dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, dám chịu trách nhiệm trước mọi việc mình thực hiện, dự định thực hiện. Dũng khí cũng giúp cho con người dám dẫn thân để theo đuổi những đam mê chính đáng, qua đó phát huy được những năng lực, sở trường của bản thân.

Dũng khí cũng mang đến cho con người sự tự tin vào bản thân, vào những giá trị của bản thân, nhờ vậy mà con người có đủ tỉnh táo để đánh giá đúng sai, phải trái, dám đấu tranh với cái xấu, cái ác, bảo vệ cái thiện, điều phải.

Dũng khí là trạng thái tinh thần cần có ở mỗi con người, tuy nhiên cần phân biệt dũng khí với sự liều lĩnh, bất chấp. Sống là chính mình, tự tin vào bản thân không có nghĩa là đề cao chủ nghĩa cá nhân một cách cực đoan. Trong cuộc sống cũng như công việc, để đạt được những thành công như mong muôn, con người không chỉ phát huy được cá tính của bản thân mà cần tôn trọng người khác, cần biết hợp tác để cùng tạo ra thành quả.

Dám sống là chính mình không chỉ làm nên bản lĩnh sống mạnh mẽ mà còn làm nên sức mạnh của dân tộc trong quá trình phát triển. “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” đã mang đến cho chúng ta bài học đúng đắn về quan điểm sống tích cực, đồng thời có ý thức loại trừ những tiêu cực do lối sống hèn nhát gây nên để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.

Nguồn bài viết: Nghị luận về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: VĂN MẪU

Xem Thêm:   Cảm nhận nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top