Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 5

Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 5
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
• Present simple tense (Review)
• Present progressive tense (Review)
• Adjectives (Review)
• Comparatives and superlatives
• The use of a lot of, lots of
• The use of should/ shouldn’t
1. Comparatives and superlatives
a) So sánh hơn (Comparatives)
So sánh hơn là để so sánh giữa hai người hoặc vật/ sự vật.
Jiro is taller than Yukio.
Yukio is tall, but Jiro is taller.
b) So sánh hơn nhất (Superlatives)
So sánh hơn nhất là để so sánh nhiều hơn hai người hoặc vật. Thông thường các câu so sánh hơn nhất có THE, bởi chỉ có một thứ là nhất.
Masami is the tallest in the class.
Yukio is tall, and Jiro is taller, but Masami is the tallest.
Các quy tắc của dạng so sánh với tính từ:

Nguồn bài viết: Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 5 Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Tiếng Anh

Xem Thêm:  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top