Phong thủy

Phong thủy

1. Ý nghĩa của tên Công

Ý nghĩa tên Công là Công có ý nghĩa là thành tựu: Kết quả đạt được sau quá trình cố gắng, nỗ lực. Là những gì có giá trị, được mọi người chú ý và nhớ đến, có tác dụng to lớn, đem lại hiệu quả cao.

y nghia ten cong va nhung ten dem cho ten cong hay hinh 1

Công còn có nghĩa là ý chỉ sự công bằng và chính trực, không nghiêng về bên nào đề cập đến những người ngay thẳng, chính trực, công bình mà vô tư, phân định tốt xấu rõ ràng không bao che.

2. Những tên đệm với Công hay

Bình Công: Công bằng, tôn trọng lẽ phải. Là sự hợp lý trong cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích ngang nhau trong cùng một hoàn cảnh, một điều kiện, lấy lẽ phải làm công cụ để giải quyết mâu thuẫn, không vì tình riêng mà bên trong bên khinh. Tên gọi mang ngụ ý về đức tính không vị kỷ vụ lợi, thưởng phạt công tâm, phải trái rạch ròi.

Chí Công: Rất công bằng, hết lòng vì việc chung. Thuộc một vế trong thành ngữ “chí công vô tư”, chỉ người tận tụy với việc công, việc nước, biết tôn trọng lẽ phải, công tâm trong ứng xử, đặt quyền lợi chung lên hàng đầu.

y nghia ten cong va nhung ten dem cho ten cong hay hinh 2

Danh Công: Công trạng và tiếng tăm. Nghĩa tương tự Công Danh. Chỉ người có thành tích được đánh giá là công lao đáng kể đối với nước nhà và xã hội, được nhiều người biết đến và ca ngợi.

Xem Thêm:   Tên Các Loài Hoa Đẹp và Ý Nghĩa

Hiếu Công: Là người con hiếu thảo, lấy việc chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ là trọng trách đến công các bậc sinh thành ra họ. Tên gọi thể hiện ước muốn mai sau con sẽ thành người hiếu thảo, khi cha mẹ già yếu được con chăm lo tận tụy.

Kỳ Công: Tên gọi mang ngụ ý, cha mẹ mong đợi con mai sau sẽ là người có kỳ tích sáng chói, trở thành tấm gương sáng giữa đời.

Minh Công: Ý chỉ một người công minh, chính trực, cương trực, thẳng thắn, tâm hồn trong sáng.

Thành Công: Mong con luôn sống lạc quan và đạt được ước mơ của mình.

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo giải trí

Back To Top