Giới Thiệu

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (thành viên khối Phổ thông Tập đoàn Giáo dục EQuest) là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kế thừa cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của học sinh.

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (thành viên khối Phổ thông Tập đoàn Giáo dục EQuest) là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kế thừa cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của học sinh.

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory làm tất cả để học sinh hạnh phúc khi đến trường, học là niềm vui, học không áp lực, không sức ép. Học sinh Victory được đào tạo có đủ các phẩm chất: nhân ái, chính trực, tự tin, đam mê, tận tâm, luôn hành động, xuất sắc và có khả năng học tập suốt đời.

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (thành viên khối Phổ thông Tập đoàn Giáo dục EQuest) là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kế thừa cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của học sinh.

“Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống” – John Dewey

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục của Victory luôn gắn liền với triết lý giáo dục lấy học sinh là trung tâm. Môi trường học tập không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và giá trị sống; phát triển trí thông minh và cảm xúc xã hội; hình thành kĩ năng thấu hiểu và đánh giá bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề và kĩ năng hợp tác.

Phương pháp giảng dạy ở Thực nghiệm Victory thay thế những bài giảng áp đặt, thông báo một chiều thành các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy tối đa năng lực người học. Học sinh tự học, tự hình thành kiến thức, chủ động vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Tổ chức dạy học lồng ghép nội dung các môn học theo nguyên tắc kết hợp liên môn, học đi đôi với hành.