Thẻ: Ý nghĩa của truyện Thạch Sanh

Ý nghĩa của truyện Thạch Sanh

Ý nghĩa của truyện Thạch Sanh là gì Đề bài: Văn bản “Thạch Sanh” có ý nghĩa gì? Trả lời: Truyện kể về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hài, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa và chống lại quân xâm lược. Truyện thể hiện ước mơ, niềm […]

Back To Top